Stop köyhyys!

Stop köyhyys!

Stop köyhyys!

Heikki Hursti nimitetty teemavuoden lähettilääksi

Suomessa teemavuoden suojelija on Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja lähettiläiksi on nimitetty Heikki Hursti, Elisabeth Rehn, Fatbardhe Hetemaj, Maria Guzenina-Richardson, Ristenrauna Magga, Rainer Friman, Wilson Kirwa, Kalle Könkkölä, Teemu Lehtilä, Olavi Sydänmaalakka ja Kari Väänänen. Teemavuosi näkyy meillä Rakennetaan yhteiskunta kaikille ja Stop köyhyys -tunnuslauseilla.

Teemavuoden toteutusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteistyökumppaneina ovat Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry yhdessä Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston (EAPN-Fin) kanssa, Terveyden edistämisen keskus ry, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry sekä Elämäntapaliitto ry Kuka kuuntelee köyhää? –verkoston kanssa. Hanketta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopan unioni.

Teemavuoden tapahtumilla ja hankkeilla Suomessa halutaan vahvistaa osallisuutta ja sen ymmärtämistä, edistää tasavertaisuutta ja resurssien oikeudenmukaista jakoa sekä poistaa osallisuuden sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä.

Laupeudentyö ry tukee teemavuoden tavoitteita omalla toiminnallaan ja Heikki Hursti osallistuu teemavuoden ohjelmaan kiertämällä kertomassa työstään teemavuoden tilaisuuksissa Euroopassa ja kotimaassa.